little red cabin

יש אש

פורסם בתאריך על־ידי
יש אש
אש שלא ניתן לכבות
אש שמוזנת מפעימת לבבות
אש שנדלקת בחיבור נשמות
אש שבוערת בתוך העצמות

יש אש
אש שאי אפשר לחנוק תחת שמיכה
אש שמתפשטת בכל הגוף
אש שמעלה ניחוחות קוקוס ווניל
אש שצובעת ומחייה את כל השקוף

יש אש
אש שאפשר להטביע בדלי
אש שאפשר להסתיר מאחורי וילון
אש שאפשר להחביא במעמקי האדמה
אש שאפשר להשליך דרך החלון
אש שאפשר לדחוס לקופסה
ולשגר לחלל החיצון
אך מה שלא תעשו
היא תחזור ותבער בצהוב ובאדום
חזקה ולוהטת ועם זאת ענווה
כי האש הזאת, היא אש מיוחדת
האש הזאת בוערת מתוך אהבה